MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN ILFOV „LASCĂR CATARGIU”
„Protecţie prin intervenţie”

ADMITERE ȘCOLI  MILITARE M.A.I.  Sesiunile  iulie - august 2019 și  ianuarie 2020

 Despre noi  Istoric

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov își desfășoara activitatea în interesul cetățenilor, al comunității și în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii pe raza judeţului Ilfov.

 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov are, în condiţiile legii, atribuţii cu privire la aparărea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor incălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism.

 

Jandarmeria Ilfov, prin atribuții, organizare, pregatire și dispunere teritorială, contribuie la garantarea suveranității, independenței, autorității, unității și securității statului, democrației constituționale, pe întreg teritoriul judeţului Ilfov atât pe timp de pace, cât și in situații de criză.

 

Potrivit legii, inspectoratul se subordonează în mod nemijlocit Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, cooperează în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, cu celelalte instituții ale Ministerului Afacerilor Interne, cu structuri ale sistemului de aparare și securitate  națională și colaborează cu organizații, instituții și autorități ale administrației publice centrale și locale, organizații neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum și cu persoane fizice.

         Prin decretul Consiliului de Stat nr. 310 din 25.07.1972 şi Ordinul ministrului de interne nr. 184 din 22.11.1972, a fost acordat Drapelul de Luptă Batalionului 4 Securitate. Conform Ordinului ministrului de interne nr. 04137 din 01.09.1973 acesta şi-a schimbat denumirea în Batalionul 7 Securitate Bucureşti. Indicativul numeric al unităţii a rămas neschimbat, U.M. 0613 Bucureşti. În data de 22.09.1981 s-a efectuat predarea Batalionului 7 Securitate şi a Drapelului de luptă al unităţii între col. Boboc Gheorghe şi cpt. Cearapin Tudor.

 

        Conform ordinului M.I. nr.II/01092 din 15.02.1986, a avut loc ceremonia de predare–primire a comenzii U.M. 0596 Bucureşti între mr. Cearapin Tudor şi cpt. Gorjan Ilie. Conform ordinului M.U. nr.1957 din 28.12.1989, se produc modificări în denumirea unităţii şi subunităţilor. Astfel, unitatea şi subunitatea de securitate devin unitate şi subunitate de infanterie. Conform ordinului M.I. nr.0339 din 01.09.1990, la reşedinţa unităţii a avut loc ceremonia de predare–primire a comenzii U.M. 0596 Bucureşti între lt.col. Gorjan Ilie şi cpt. Cişmaşu Florian, care va conduce unitatea timp de 17 ani, respectiv până în anul 2007, când comanda inspectoratului a fost preluată de col. Budur Antoneta.